PHP 配列の要素を追加する関数


末尾に要素を追加

<?php
  $fruits = array("apple", "banana");

  array_push($fruits, "grape");

  print_r($fruits);
  /*
  Array
  (
    [0] => apple
    [1] => banana
    [2] => grape
  )
  */

  array_push($fruits, "melon", "cherry");

  print_r($fruits);
  /*
  Array
  (
    [0] => apple
    [1] => banana
    [2] => grape
    [3] => melon
    [4] => cherry
  )
  */
?>


先頭に要素を追加

<?php
  $fruits = array("apple", "banana");

  array_unshift($fruits, "grape");

  print_r($fruits);
  /*
  Array
  (
    [0] => grape
    [1] => apple
    [2] => banana
  )
  */

  array_unshift($fruits, "melon", "cherry");

  print_r($fruits);
  /*
  Array
  (
    [0] => melon
    [1] => cherry
    [2] => grape
    [3] => apple
    [4] => banana
  )
  */
?>


同じ値を前後に追加

<?php
  $numbers = array(5, 11);

  $result = array_pad($numbers, 5, 1);
  #=> array(5, 11, 1, 1, 1)

  $result2 = array_pad($numbers, -5, 1);
  #=> array(1, 1, 1, 5, 11)
?>


別の配列の要素を追加

<?php
  $animals = array("dog");

  $add_animals1 = array("cat", "rabbit");

  print_r(array_merge($animals, $add_animals1));
  /*
  Array
  (
    [0] => dog
    [1] => cat
    [2] => rabbit
  )
  */

  $add_animals2 = array("horse", "monkey");

  print_r(array_merge($animals, $add_animals1, $add_animals2));
  /*
  Array
  (
    [0] => dog
    [1] => cat
    [2] => rabbit
    [3] => horse
    [4] => monkey
  )
  */
?>


任意の位置に要素を追加

<?php
  $animals = array("dog", "cat");

  #=> 第二引数が位置で第三引数は0
  array_splice($animals, 1, 0, "rabbit");

  print_r($animals);
  /*
  Array
  (
    [0] => dog
    [1] => rabbit
    [2] => cat
  )
  */

  array_splice($animals, -1, 0, array("horse", "monkey"));

  print_r($animals);
  /*
  Array
  (
    [0] => dog
    [1] => rabbit
    [2] => horse
    [3] => monkey
    [4] => cat
  )
  */
?>